spacer
spacer
spacer
spacer
     
 
maj / Jun 2009.
ATLAS GRUPA – BRENDIRANJE USPEHA

 

spacerRenomirani ekonomski magazin iz Londona, je ove godine u okviru internacionalne kampanje proglašenja najboljih, u kategoriji finansija i bankarstva , g-dinu Dušku Kneževiću Predsedniku Odbora Direktora Atlasmont banke i Predsedniku Atlas grupe dodelio prestižnu nagradu World Finace Award 2009 za najbolju Banku, Atlasmont Banku i poslovnu grupaciju Atlas Grupu.

Duško Knežević
Mr Dusko Knezevic,
President of the Atlas Group & Chairman of the
Board of Directors,
Atlasmont Bank

World Finance Banking Awards 2009
   
Best Financial Group
Montenegro Atlas Group
Best Private Bank
Montenegro Atlasmont Bank AD
   

spacerTo je još jedna potvrda uspešnog razvoja Atlasmont banke i same Atlas grupe u prethodnih nekoliko godina.

spacerOva relativno mlada banka je prešla zvezdani put od male lokalne banke do prepoznatljivog brenda i lidera na bankarskom tržištu Crne Gore. 02.04.2002 godine, kada je u skladu sa odredbama Zakona o bankama, dobila sve neophodne dozvole za obavljanje svoje delatnosti od strane Centralne Banke Crne Gore , Atlasmont banka je postala jedan od najpouzdanijih partnera u poslovanju kako sa fizičkim tako i sa pravnim licima. Osnovni pravci delovanja banke uključuju razvoj poslova sa stanovništvom i privredom, platni promet u zemlji i inostranstvu, kao i intenzivan rad na razvoju poslova sa platnim karticama. Banka je izgradila mrežu poslovnih jedinica i filijala, kako na severu, tako i na jugu Republike i na taj način svoje usluge učinila dostupnim na celoj teritoriji Crne Gore.

spacerPoverenje koje je Banka zadobila od strane najvećih svetskih finansijskih institucija, poput Europay International, Visa International i Western Union, omogućilo je uvodenje platnih kartica, važećih u cijelom svijetu. Atlasmont Banka je prva finansijska institucija na tržištu Crne Gore i jedina koja izdaje VISA i MASTER Card platne kartice u paketu.

spacerDostigavši visok nivo u poslovanju u svim svojim segmentima, 2006 godine menadžment banke je donio odluku o internacionalizaciji svog poslovanja. Ovaj jedinstven potez u crnogorskom finansijskom sektoru, je predstvaljao iznenađenje za mnoge, pogotovo za one koji su smatrali da je Crna Gora destinacija u koju se samo investira, a koja i sama nije sposobna na napravi neki investicioni projekat van svojih granica.

spacerImajući u vidu činjenicu da je crnogorska ekonomija u potpunosti okrenuta saradnji sa zemljama Evropske unije i Rusijom, kod menadžmenta nije bilo dileme oko toga u kojem će se pravcu odvijati proces internacionalizacije poslovanja banke. Cijeneći ove trendove razvoja , menadžment banke je donio odluku o širenju na ova dva tržišta.

spacerRuska federacija kao jedna od najbrže rastućih ekonomija u svetu i za Crnu Goru sve značajnijeg ekonomskog i geopolitičkog partnera, za Atlasmont banku predstavljala je veliki izazov. Preko tog tržišta banka je napravila prvi iskorak ka internacionalizaciji svog poslovanja. U početku je banka na tom tržištu bila reprezentovana preko svog predstavništva u Moskvi, kroz čiji rad su mnogi partneri sa tog područja stekli veliko poverenje u principe na kojima banka i cela grupa posluju.

spacerDobri rezultati koje je predstavištvo banke dalo za samo nekoliko meseci rada, stvorilo je uslove za intezivan rad na dobijanju dozvole za otvaranje banke na teritoriji Rusije. 2008 godine u Moskvi je otvorena ABM banka, koja je u 100 % vlasništvu Atlasmont banke i koja radi u skladu sa dozvolom dobijenom od strane Centralne banke Rusije. ABM banka je već dosta uradila na produbljivanju saradnje između Crne Gore i Rusije, i već sada pruža sve tipove bankarskih usluga ruskim građanima.

spacerPrvi korak ka širenju poslovanja banke na tržište EU učinjen je otvaranjem predstavništva na Kipru. Ovo predstavništvo je osnovano uz odobrenje Centralne banke Kipra uz poštovanje svih standarda koje propisuju regulative EU. U toku su aktivnosti na prerastanje ovog predstavništva u banku koja će, slično kao ABM u Moskvi, ponuditi kompletan bankarski servis građanima Kipra.

spacerIako je za kratko vreme, od svog osnivanja, Atlasmont banka prešla dug i uspešan put, nema nikakve sumnje da je celi njen razvoj zasnovan na visokom nivou stručnosti i profesionalnosti. Dokaz za to nisu samo brojne nagrade, od kojih je kruna poslednja nagrada uručena u Londonu. Veliku potvrdu svog uspešnog razvoja, banka dobija u trenucima najveće finansijske krize koja je pogodila svet. Atlasmont banka, bez problema održava visok stepen likvidnosti i redovno servisira sve usluge svojim klijentima. Odliv depozita i klijenata je gotovo minimalan i svakako je daleko ispod nivoa u konkurentskim bankama. Valja reći da je Atlasmont banka ovakav status kreirala u vremenu koje je prethodilo krizi, kada je stabilnost poslovanja obezbijedila, pre svega, pridržavajući se tradicionalnih načela bankarskog poslovanja.

World Finance Banking Awards 2009
2009 World Award

spacerOvakve kvalitete Atlasmont banke prepoznao je veliki broj inostranih partnera koji su pokazali interesovanje za participaciju u vlasništvu banke, bilo kroz kupovinu većinskog paketa akcija ili kroz strateško partnerstvo. Menadžment banke je do sad imao niz razgovora sa potencijalnim partnerima iz Rusije, sa Bliskog istoka kao i iz nekih zemalja Evropske unije. Svaki od partnera je ponudio različit model svog učešća u banci, ali je jedna stvar zajednička da su svi odali priznanje na dosadašnji rad banke i principe na kojima je osnovana i na kojima se razvijala.

spacerAtlasmont banka je samo jedan od uspešnih projekata Atlas grupe. Atlas grupa predstavlja jednu od najprepoznatljivijih i najjačih poslovnih grupacija u ovom delu Evrope. Razvijajući poslovanje u oblasti bankarstva, finansija, turizma, proizvodnje, medija, obrazovanja i sporta Atlas grupa je postavila visoke standarde kojima mnogi streme. Poslovanje Atlas grupe osim poslovnog ima i izrazito razvojni karakter, pa su mnogi projekti koje je raelizovala i koje realizuje bili početni elementi razvoja tih oblasti u Crnoj Gori i Srbiji.

spacerModerno organizovana, Atlas grupa svoje poslovanje i poslovne vizije raelizuje kroz rad više sinergetski povezanih članica grupe. Grupacija trenutno broji oko 30-ak kompanija, koje posluju u raznim oblastima na tržištima Crne Gore, Srbije, Rusije, Kipra i Velike Britanije, uz planove za dalje širenje.

spacerAtlas grupa je najprisutnija u finansijskom sektoru. Osim već pomenute Atlasmont banke u Crnoj Gori i AMB u Rusiji, u okviru ove grupacije posluje još jedna banka i to Invest Banka Montenegro. Ova banka predstvalja prvu investicionu banku u Crnoj Gori i jednu od retkih na prostorima bivše Jugoslavije. Invest Banka Montenegro je rezultanta realizacije strategijskih odluka Atlas grupe, usmerenih i na razvoj investicionog bankarstva u Crnoj Gori, a dosadašnji rezultati u radu ove banke pokazuju uspešnost realizacije taktičkih odluka i potvrda su pravilene usmerenosti njenog razvoja. Veliki broj klijenata iz Crne Gore, ali i šire, korisiti mogućnosti koji im ova banka pruža a to je kvalitetan i profesionalan asset menadžment, custody usluge kao i trgovina na Forex i comodities tržištima.

spacerUsluge Atlas grupe u finasijskom sektoru se ne završavaju samo u bankarstvu. Naprotiv. U Crnoj Gori, ova poslovna grupacija je vlasnik jednog od najvećih tamošnjih investicionih fondova Atlas Mont fonda. Vrlo kvalitetan i profesionalan portfolio menadžment, ovog fonda doprinjeo je da su njegove akcije među najlikvidnijim na crnogorskom tržištu kapitala. Portfelj ovog fonda sačinjavaju akcije najkvalitetnijih kompanija u Crnoj Gori, kakve su Elektroprivreda, Telekom, Jugopetrol, Plantaže kao i gotovo svih jačih turističkih kompanija.

spacerPored investicionog fonda, u Crnoj Gori je osnovan i prvi privatni dobrovoljni penzioni fond, kao i kompanija za životno osiguranje Atlas life. Atlas grupa je i većinski vlasnik NEX Montenegro berze jedne od dvije berze koje posluju u Crnoj Gori.

spacerPrisustvo u finasijskom sektoru, Atlas grupa je upotpunila otvaranjem finansijske institucije Atlas capital financial services na Kipru. Ova institucija posluje u skladu sa odredbama MIFID direktive EU koja uređuje poslovanje finansijskih institucija na njenoj teritoriji. Od skoro je Atlas capital, otvorio svoje predstavništvo u Londonu. Atlas capital je uspješno prenijeo poslovnu viziju Atlas grupe na tržište EU. Veliki broj klijenata, uglavnom iz zemalja EU, koristi njihove usluge FOREX trgovine, portfolio menadžmenta, custody usluga i carbon tradinga uz visok nivo profesionalnosti i kvaliteta usluge.

spacerU narednom periodu, osnovni fokus Atlas grupe je dalje učvršćivanje i pozicioniranje navedenih kompanija koje posluju u finansijskom sektoru, kao i praćenje savremenih standarda poslovanja. Iako se najavljuje ojačavanje finansijske krize u svetu, to neće zaustaviti dalje planove za širenje. Tako su u toku intezivi pregovori o kupovini neke od kompanija koje se bave osiguranjem života na teritoriji ruske federacije, čime bi Atlas grupa pojačala prisustvo na ovom, vrlo značajnom tržištu. Osim toga, to će dalje učvrstiti internacionalni renome i profil ove finansijske grupacije.

spacerAtlas grupa, svoj razvoj ne temelji samo na radu kompanija u finansijskom sektoru. Gotovo od svog osnivanja, pored finansijske, ona je jednako prisutna i u real estate oblasti. Bez obzira da li se radi o turističkim, stambenim ili poslovnim kapacitetima, investicije u ovoj oblasti su pratile najsavremenije trendove, i pomerale granice kvaliteta.

spacerKompanija Fin invest koja posluje u okviru grupe, bavi se izgradnjom, inžinjeringom i konsaltingom. Upravo ova kompanija potpisuje veliki broj izgrađenih stambeno-poslovnih objekata, od kojih su najznačajniji realizovani u glavnom gradu Crne Gore Podgorici i najvećoj pomorskoj luci Baru. Poslovni kompleks koji je ova kompanija sagradila u glavom gradu Crne Gore, zavredila je poverenje nekih od najprestižnijih evropskih brendova iz oblasti bankarstva i telekomunikacija, koji su upravo taj kompleks zbog svoje funkcionalnosti odabrali za svoje sedište.

Atlas Capital CenterspacerProjekat Atlas Capital Centra, je nešto što menadžment ove grupacije čini naročito ponosnim. U samom srcu poslovnog centra Podgorice, u toku je realizacija jedne od najvećih ikad realizovanih investicija u Crnoj Gori. Zajedno sa partnerima iz Capital Investmenta, koji je u vlasništvu kraljevske porodice iz Abu Dabija, i Evropskom bankom za obnovu i razvoj EBRD, Atlas grupa gradi stambeno- poslovni kompleks, koji se realizuje po najsavremenijim standardima projektovanja i gradnje. Ovaj grandiozni objekat će biti izgrađen na 90 000 m2 i njegova će realizacija koštati preko 180 miliona eura. Interesovanje za kapacitete Atlas Capital Centra pokazao je veliki broj, u svetu renomiranih i poznatih imena iz raznih oblasti poslovanja. Tako će u jednoj od njegovih kula, čuveni hotelski lanac Hilton, imati svoj hotel. Koliko se ovom projektu prišlo ozbiljno i studiozno najbolje govori podatak da realizaciju ovog projekta nadgleda Mace, a prodaju i marketing na svetskom tržištu poznata kompanija iz te oblasti Colliers international. Početno interesovanje koje postoji za ACC, i koje značajno prevazilazi teritoriju Crne Gore, govori u prilogu očekivanjima da je to objekat koji može zadovoljiti i najprobirljivije ukuse.

spacerCapital investment kraljevske porodice Al Nahijan iz Abu Dabija, je partner ovoj grupaciji u još jednom prestižnom projektu. To je rekonstrukcija Vojno medicinskog centra u Meljinama koji se nalazi uz granicu sa Hrvatskom. Nakon pobede na međunarodnom tenderu koji je raspisala Vlada Crne Gore, projekat koji su ponudili Capital Investment i Atlas grupa odneo je ubedljivu pobedu. Prema tom planu, ovaj bivši vojno medicinski centar, biće pretvoren u zdravstveno turistički kompleks prema najvišim svetskim standardima. Zdravstveni kapaciteti budućeg kompleksa, moći će da ponude prestižnu uslugu u lečenju i rehabilitaciji za najizbirljiviju klijentelu iz čitavog sveta. U okviru kompleksa biće izgrađene i luksuzne vile, kao i hotel visoke kategorije, kojim će upravljati Banyan tree, koji je poznata marka iz te oblasti na Dalekom Istoku. Posebno je interesantno da ovaj kompleks ima i istorijsku vrednost, jer je u njemu često boravio, bivši jugoslovenski lider Tito. Takođe on se nalazi u Bokokotorskom zalivu, koji mnogi smatraju najlepšim delom jadranske obale. Ovaj kompleks će biti realizovan fazno u naredih 5 godina, i očekuje se da će krajnja vrednost investicije iznositi oko 200 miliona eura.

spacerInvesticiona aktivnost Atlas grupe se ne zaustavlja u kontinentalnom delu države. Njena penetracija se nastavlja i prema priobalno, jadranskoj regiji. To se naročito odnosi na Budvu, koji mnogi nazivaju crnogorskom metropolom turizma, u kojoj ova grupacija poseduje zemljište i objekte na najprestižnijim lokacijama.

spacerU skorije vreme će početi rekonstrukcija kapaciteta Jadranskog sajma iz Budve, kompanije koja je u vlasništvu Atlas grupe. Na ovom sajmu se godišnje održi preko 30 međunarodnih sajamskih izložbi, među kojima se naročito ističu sajam turizma, automobila i građevinarstva. Ove manifestacije, svake godine poseti na desetine hiljada posetilaca iz čitave Evrope. Obzirom na ove činjenice menadžment grupe je procenio da su sadašnji kapaciteti sajma nedovoljni za sve potrebe izlagača i posetilaca. Na prostoru sadašnjeg sajma biće izgrađen potpuno novi koji će biti najmoderniji prostor za te namene na Jadranu i jedan od najmodernijih u Evropi.

spacerNa području Budve, planirana su još dva projekta i to Mogren hill i Kamenovo. Oba se nalaze na vrlo atraktivnim lokacijama i zauzimaju veliku površinu. Prema postojećim projektima na ovim lokacijama je planirana gradnja stambeno-poslovno-turističkog kompleksa visoke klase. Trenutno je najbliži model njihove realizacije putem partnerstva sa nekim renomiranim partnerom, i u toku su pregovori sa velikim brojem potencijalnih investitora iz čitavog sveta.

spacerJoš jedan veliki projekat koji postoji u planovima ove grupe je izgradnja kompleksa sa golf terenima u zaleđu Budve. Ovaj jedinstveni kompleks će biti izgrađen na površini Montepranzza, za koju je Atlas Grupa zajedno sa poznatim kanadskim investitorom Peterom Munkom, dostavila najbolju ponudu na međunarodnom tenderu. Nakon okončanja pregovora sa Vladom Crne Gore, očekuje se brzi početak gradnje ovog sportsko – turističkog kompleksa.

spacerBrojni domaći i inostrani gosti, već imaju priliku da uživaju u komforu dva hotela visoke klase koji posluju pod brendom Atlas grupe. To su Hotel Princess u Baru i hotel Mažestik u Beogradu. Oba ova hotela nude visok nivo usluge i značajno daju doprinos turističkoj ponudi ova dva grada.

spacerAtlas grupa u svom sastavu ima i dve kompanije koje se bave proizvodnjom. Aqua monta, koju proizvodi fabrika vode u Kolašinu, smatra se jednom od najkvalitetnijih voda na prostoru Balkana. Ova fabrika je dobila sve sertifikate potrebne za njenu distribuciju van granica Crne Gore. Takođe tu je i pivara ..., koja ima dugu tradiciju u proizvodnji visokokvalitetnog piva.

spacerRTV Atlas je medijska kuća, koja iako postoji svega par godina, već zauzima lidersku poziciju na medijskom nebu Crne Gore. Ona proizvodi radio televizijski program visokog kvaliteta, koristeći najsavremeniju opremu, i takođe se nalazi u sastavu ove grupacije.

spacerCrna Gora i Srbija, kao zemlje u tranziciji imaju stalnu potrebu za novim i obrazovanim kadrovima. Atlas grupa i u tome daje snažan doprinos. Osnivanjem univerziteta Mediteran , koji je prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori i Beogradske bankarske akademije, ova grupa je stvorila mogućnosti za školovanje po najsavremenijim standardima i sa vrlo kvalitetnim nastavnim kadrom.

spacerIako je osnovni cilj poslovanja Atlas grupe stvaranje profita, nikako nije zaboravljena društvena zajednica u kojoj ona posluje i stvara. Pod pokroviteljstvom i sponzorstvom Atlas grupe odvija se veliki broj, kulturnih, sportskih i naučnih manifestacija. Naročito je značajna manifestacija u kojoj se svake godine stipendira 10 najboljih studenata sa teritorije Crne Gore, od kojih mnogi dobiju priliku da svoja znanja valorizuju upravo radeći za neku od kompanija koje nose logo Atlas grupe.

spacerAtlasmont banka i Atlas grupa uopšte su, načinom i principima na kojima razvijaju poslovanje, zaslužili status jednog od simbola uspešnog i modernog poslovanja na prostorima Balkana. Stalno pomeranje granice kvaliteta i dostizanje najsavremenijih standarda na svim projektima koji su realizovani ili koji će biti realizovani učinili su ih liderima u brojnim oblastima poslovanja. I upravo je iz tih razloga, mnogima prva asocijacija na Atlas grupu – reč uspeh, jer se čini da je to glavni brend koji ova grupacija promoviše.

 

spacer
Legal Terms | Mapa sajta | Webmaster kontakt