spacer
spacer
spacer
spacer

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ATLAS ASSET MANAGEMENT a.d. Beograd raspisuje konkurs za sledeće pozicije:

1. INTERNI REVIZOR
 • visoka stručna sprema
 • da nije kažnjavan za dela iz člana 4. Zakona o računovodstvu i reviziji, odnosno iz člana 86. stav 1. tačka 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti
 • stručno zvanje »ovlašćeni revizor« ili »revizor« u skladu sa članom 73. Zakona o računovodstvu i reviziji (»Sl. Glasnik RS«, br.46/06) ili stručno zvanje »ovlašćeni interni revizor« sertifikat izdat od strane Komore ovlašćenih revizora
 • poznavanje rada u MS Office-u
 • znanje engleskog jezika
 • sposobnost za samostalni rad i rad u timu
2. INTERNI KONTROLOR
 • visoka stručna sprema
 • poznavanje rada na računaru
 • tri godine rada na poslovima sa hartijama od vrednosti, odnosno jedna godina radnog iskustva na poslovima kontrolora u brokersko dilerskom društvu
3. PROCENITELJ VREDNOSTI IMOVINE FONDA

 • isoka ili viša stručna sprema
 • poznavanje rada na računaru
4. ŠEF RAČUNOVODSTVA
 • visoka stručna sprema
 • poznavanje međunarodnih računovodstvenih standarda
 • pasivno znanje englekog jezika
5. RAČUNOVOĐA
 • visoka ili viša stručna sprema
 • poznavanje rada na računaru


Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite dinamičnom timu pošaljite vaš CV našem kadrovskom odeljenju na e-mail: hr@atlas.co.yu ili poštom na adresu:
Kadrovsko odeljenje - DZU Atlas Asset Management, Nušićeva 15, 11000 Beograd

Razmatraćemo isključivo kandidate koji ispunjavaju navedene uslove, a biće kontaktirani samo oni kandidati koji budu ušli u uži izbor.

Rok za prijave je 11.7.2008.

 

footer
Mapa sajta | Webmaster